Kedvezményezett neve: Horváti és Vidéke Szociális Szövetkezet
A projekt címe: Élelmiszer színezék gyártás a Horváti és Vidéke Szociális Szövetkezetnél

A szerződött támogatás összege: 36 812 326
A támogatás mértéke: 70 %


A projekt tartalmának bemutatása


A fejlesztés célja a 2012 TEÁOR kódú tevékenység, az ételszínezék gyártásának elkezdése, amellyel a
szociális szövetkezet új piacra tudna belépni, ezáltal árbevétele is jelentősen emelkedne. A
tevékenység elindításával 4 új munkavállalót tudna tartósan foglalkoztatni. A tevékenység
megkezdéséhez a térségben bőven rendelkezésre áll az alapanyag, valamint a termékre kereslet is
kínálkozik. Az ételszínezék gyártása során mind az élelmiszer- mind a gyógyszeriparnak alapanyagot
tud szolgáltatni a szociális szövetkezet. Az eszköz (vákuum szárító szekrény) elengedhetetlen feltétele
az ételszínezék gyártásának, mely egy zárt, hőszigetelt falú, fűtött szekrény. Alkalmazásának
segítségével megvalósul a nedvesítő oldószereket tartalmazó termékek szárítása, ezáltal az
alapanyagból ennek segítségével valósul meg az ételszínezék előállítása. Az infrastrukturális
beruházás amiatt szükséges, mert a vákuum szárító szekrény üzembe helyezése építészeti kivitelezést
ugyan nem igényel, viszont az árajánlat is alátámasztja, hogy az infrastruktúra megléte szükséges, a
hatékony tevékenységhez pedig nemcsak ennek megléte, hanem megfelelő színvonala is
elengedhetetlen, hogy a műszaki problémák kiküszöbölhetőek legyenek, és a gyártott termék
minősége megfeleljen a piaci igényeknek. A beruházás a szociális szövetkezet székhelyén (3935
Erdőhorváti, Kassai út 105., hrsz.: 735) valósul meg, mely ingatlan a szociális szövetkezet tulajdonát
képezi. A fejlesztés segítségével többek között a térségben lévő bodza felvásárlására és
költséghatékony feldolgozására is sor kerül. Mivel a szociális szövetkezet jelenleg
gyümölcsfeldolgozásával is foglalkozik, az előszárítás, a darálás és csomagolás már korábban
beszerzett gépekkel valósul meg, amelyek 2015-től kezdődően használatba kerültek. A térség
munkanélküliségi helyzetét tekintve mindenképp pozitív hatást gyakorol majd a felzárkózási
lehetőségekre az új munkahelyek teremtése, mely tartósan tud munkát adni az alkalmazottaknak,
amit alátámasztanak a piaci lehetőségek (termőföldek a térségben, igény, kereslet a termékre). A
tervezett, becsült árbevétel-növekedés is azt támasztja alá, hogy a szociális szövetkezet a projekt
keretében teremtett munkahelyeket a későbbiekben is meg tudja tartani.

A projekt befejezési dátuma 2017.09.16.
Projekt azonosítószáma GINOP-1.2.2- 15-2015- 01340